Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή «έξυπνων υφασμάτων στην άμυνα: ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.ESI.OP.002
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή «έξυπνων υφασμάτων στην άμυνα: εξετάζοντας τους στρατιώτες του μέλλοντος»
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με το θέμα "Έξυπνα υφάσματα στην άμυνα: εξετάζοντας τους στρατιώτες του μέλλοντος", όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/07/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
12/10/2018 17:00
15/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 125-283839 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/07/2018 00:00