Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποδομής ΤΠ
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/ICT/9754
Υπηρεσίες υποδομής ΤΠ
Υπηρεσίες σταθερής τιμής για υποστήριξη ΤΠ, γραφείο εξυπηρέτησης και λειτουργίες ΤΠ, οργανωμένες στις εξής 3 γραμμές υπηρεσίας: Υπηρεσίες υποστήριξης τελικού χρήστη ΤΠ, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φιλοξενίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/07/2018 00:00
08/08/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
16/08/2018 16:00
20/08/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 139-316714 Διορθωτικό 21/07/2018 00:00
2018/S 126-287062 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/07/2018 00:00