Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα των μεταφορών
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/A5/2018-387
Εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα των μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και στην προστασία των χρηστών και του προσωπικού των μεταφορών από τρομοκρατικές επιθέσεις και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο για όλες τις λειτουργίες του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές). Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου αλληλεπίδρασης, που θα παρέχει τις σχετικές και κατάλληλες γνώσεις για την βέλτιστη πρακτική στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, που διατίθενται στους διευθυντές του τομέα των μεταφορών που διαχειρίζονται τους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και σε όλο το προσωπικό του τομέα των μεταφορών που πρέπει να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους. Η εργαλειοθήκη θα περιέχει συνιστώμενες βέλτιστες πρακτικές που θα καλύπτουν γενικές πτυχές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και επιπλέον πιο συγκεκριμένες ενότητες που σχετίζονται με τις ανάγκες κάθε τρόπου μεταφοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72212730
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/04/2019 00:00
03/06/2019 16:00
11/06/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 069-161282
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2019 00:00