Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ικανότητες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας για τη βιομηχανία: ενίσχυση νέων υπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/016
Ικανότητες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας για τη βιομηχανία: ενίσχυση νέων υπηρεσιών και δημιουργία θέσεων εργασίας
Πρόκειται για μια πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 1 σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των ικανοτήτων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας για τη βιομηχανία.Ο ανάδοχος θα χρειαστεί να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης ατζέντας για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες. Θα εντοπίσει επίσης τις βέλτιστες πρακτικές και θα προτείνει υποστηρικτικές ενέργειες.Το έργο χωρίζεται σε 3 πακέτα εργασίας. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.4.1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
19/07/2018 00:00
26/10/2018 15:00
06/11/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 137-312040
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2018 00:00