Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
RESPEC - Σχέδιο υποστήριξης σε ραδιολογικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης για την ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2018-172
RESPEC - Σχέδιο υποστήριξης σε ραδιολογικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Μονάδα προστασίας από την ακτινοβολία και πυρηνικής ενέργειας (ΓΔ Ενέργειας D.3), είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ραδιολογικών περιστατικών έκτακτης ανάγκης εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαντικό τμήμα των εν λόγω μέτρων αποτελεί η ικανότητα ταχείας αξιολόγησης πιθανών ραδιολογικών περιστατικών έκτακτης ανάγκης ή επειγουσών καταστάσεων απειλής, και η συμβουλευτική υποστήριξη άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση της σοβαρότητάς τους και της πιθανής μελλοντικής εξέλιξής τους, και τον προσδιορισμό της τυχόν απαιτούμενης δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/07/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/09/2018 16:00
27/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 131-298071 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2018 00:00