Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στη συμπεριφορά και την από...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/C2/2018-505
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στη συμπεριφορά και την απόδοση των χρηστών του οδικού δικτύου
Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει στην Επιτροπή και στις άλλες δημόσιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη της οδικής βοήθειας, η μερική και πλήρης αυτοματοποίηση στη συμπεριφορά όλων των χρηστών οδικών μεταφορών και, ιδίως, των οδηγών οχημάτων και να αξιολογεί τις συνέπειες για τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την αδειοδότηση των οδηγών
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2018 00:00
28/09/2018 23:59
03/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 145-330830
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2018 00:00