Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις ομάδες διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για την ΚΓΠ – Αν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI-2018-EVAL-03
Μελέτη σχετικά με τις ομάδες διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για την ΚΓΠ – Ανάλυση της χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Μελέτη που αναλύει τη συμβολή των ομάδων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τους ενδιαφερόμενους φορείς
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/07/2018 00:00
10/09/2018 23:59
20/09/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 139-316725
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/07/2018 00:00