Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσβαση σε βάση δεδομένων βιομηχανίας και υπηρεσιών
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/018
Πρόσβαση σε βάση δεδομένων βιομηχανίας και υπηρεσιών
Πρόκειται για μια πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την πρόσβαση και τη χρήση μιας βάσης δεδομένων βιομηχανίας και υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2018 00:00
31/08/2018 15:00
03/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 146-333482 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/08/2018 00:00