Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης σε σχέση με τον εντοπισμό των προσεγγίσεων και των μέτρων σε προ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.1/SER/2018/0017
Παροχή στήριξης σε σχέση με τον εντοπισμό των προσεγγίσεων και των μέτρων σε προγράμματα δράσεων σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΚ
Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συλλογή, σύγκριση και , συγκρίνοντας και σύνθεση πληροφοριών που αφορούν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 91/676/ΕΕΚ (Οδηγία για την προστασία από νιτρορρύπανση) στα 28 κράτη μέλη και — κατά περίπτωση — σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να συμμορφωθούν με την οδηγία.Η σύμβαση εστιάζει σε μέτρα και νομικούς μηχανισμούς που απορρέουν από το άρθρο 5 της Οδηγίας για τη προστασία από νιτρορρύπανση που απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα δράσης τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη και την μείωση του κινδύνου έκπλυσης και διαρροής νιτρικών από τις αγροτικές δραστηριότητες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
17/07/2018 00:00
27/08/2018 16:00
10/09/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 135-307154
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/07/2018 00:00