Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση για την παροχή ενδεικτικού μη εξαντλητικού καταλόγου περιοχών που πλήττο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRADE2018/G3/G11
Σύμβαση για την παροχή ενδεικτικού μη εξαντλητικού καταλόγου περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού...
Σύμβαση για την κάλυψη υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή ενδεικτικού μη εξαντλητικού καταλόγου που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/10/2018 00:00
06/12/2018 15:00
10/12/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 202-457977
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/10/2018 00:00