Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus - χαρακτηριστικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/IDM/R0/18/009
Υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus - χαρακτηριστικά κάλυψης εδαφικών εκτάσεων υψηλής ανάλυσης για το...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης με οικονομικό(ους) φορέας (εις) που να καλύπτει την ενημέρωση και παραγωγή 4 υφιστάμενων επιπέδων υψηλής ανάλυσης (HRLs) με κάποιες αλλαγές (κυρίως προϊόντα με νέες ή τροποποιημένες αλλαγές), για το έτος αναφοράς 2018 και προϊόντα με αλλαγές για την περίοδο 2015-2018.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 4 παρτίδες:— Παρτίδα 1: Αδιαπερατότητα 2018, αλλαγή αδιαπερατότητας 2015-2018 και οικιστική περιοχή 2018,— Παρτίδα 2: Δασικά προϊόντα: Πυκνότητα δενδροκάλυψης και επικρατών τύπος φύλλων και προϊόντα αλλαγής καθώς και προϊόντα δασικού τύπου,— Παρτίδα 3: Χορτολιβαδικές εκτάσεις και αλλαγή χορτολιβαδικών εκτάσεων,— Παρτίδα 4: Νερό και υγρασία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.2.1 και 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αδιαπερατότητα 2018, αλλαγή αδιαπερατότητας 2015-2018 και οικιστική περιοχή 2018, Η παρτίδα περιλαμβάνει την παραγωγή 3 κύριων προϊόντων:1) Τη συνέχιση των υφιστάμενων προϊόντων κατάστασης αδιαπερατότητας για το έτος αναφοράς 2018, αλλά με μια αύξηση στην χωρική ανάλυση από 20μ σε (τώρα) 10μ,2) Τη συνέχιση των υφιστάμενων προϊόντων αλλαγής αδιαπερατότητας για τα έτη 2015 2018 (στα 20μ) και3) Ένα επίπεδο κατάστασης οικιστικής περιοχής για το 2018 σε χωρική ανάλυση 10 μ.Το HRL αδιαπερατότητας διαθέτει την μεγαλύτερη υφιστάμενη χρονολογική σειρά αδιαπερατότητας για όλα τα HRL ανατρέχοντας στα έτη 2006, 2009, 2012 και 2015 και τα συναφή προϊόντα αλλαγής. Η μέθοδος παραγωγής και η ροή της εργασίας είναι σχετικά σταθερές μέχρι σήμερα, αλλά παρουσιάζονται δύο σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα προηγούμενα προϊόντα:1) Το επίπεδο κατάστασης αδιαπερατότητας για το 2018 θα βελτιώσει τη χωρική ανάλυση από μέγεθος 20 m x 20 m pixel σε μέγεθος 10 m x 10 m pixel σε αντιστοιχία με τις τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις,2) Για την παροχή πρόσθετης αξίας, θα συμπεριληφθεί ένα εναρμονισμένο οικιστικό προϊόν, που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) ως μέρος του ευρωπαϊκού οικιστικού χάρτη" (ESM), το οποίο θα βασίζεται σε απεικόνιση Sentinel-2 και θα είναι διαθέσιμο πλήρως εναρμονισμένο με το στοιχείο της αδιαπερατότητας, στην ίδια χωρική ανάλυση 10 m x 10 m.
Παρτίδα 2 Δασικά προϊόντα: Πυκνότητα δενδροκάλυψης και επικρατών τύπος φύλλων και προϊόντα αλλαγής καθώς και προϊόντα δασικού τύπου Αυτή η παρτίδα καλύπτει τη δεύτερη ενημέρωση του HRL Δασών και παρακολουθεί ευρέως τη ροή και τη μέθοδο της καθιερωμένης παραγωγής για να δημιουργήσει ένα κύρια προϊόν Πυκνότητας δενδροκάλυψης και επικρατούντα τύπο φύλλων για το έτος αναφοράς 2018. Τα προκύπτοντα «δασικά» προϊόντα περιλαμβάνονται επίσης παρόμοια με τα προηγούμενα προϊόντα. Οι κύριες αλλαγές σε σύγκριση με τα προηγούμενα Δασικά HRL είναι:1) Μία αύξηση στη χωρική ανάλυση σε 10 m x 10 m για τα επίπεδα κατάστασης, σύμφωνα με τα άλλα HRL, και2) Μία απλοποίηση των προϊόντων αλλαγής, με βάση τα διδάγματα που έχουν αποκομισθεί από τα πρώτα (2012- 2015) προϊόντα αλλαγής.Για να επιτραπεί στα προϊόντα αλλαγής η πλήρης διαθέσιμη χρονολογική σειρά, αυτές οι απλουστεύσεις επιβάλλονται και για το 2012-2015 (με βάση τα υφιστάμενα προϊόντα αλλαγής 2012-2015) και για το 2015-2018.
Παρτίδα 3 Χορτολιβαδικές εκτάσεις και αλλαγή χορτολιβαδικών εκτάσεων Αυτή η παρτίδα καλύπτει την παραγωγή ενημέρωσης για τα προϊόντα χορτολιβαδικών εκτάσεων του 2015 και ένα προϊόν πρώτης αλλαγής για χορτολιβαδικές εκτάσεις. Θα υπάρξει αύξηση στη χωρική ανάλυση σε 10 m x 10 m για τα επίπεδα κατάστασης, σύμφωνα με τις άλλες παρτίδες.
Παρτίδα 4 Νερό και υγρασία Αυτή η παρτίδα καλύπτει την παραγωγή μια ενημέρωσης τύπου «κυλιόμενου αρχείου» του βασικού προϊόντος νερού και υγρασίας του 2015. Ο τύπος ενημέρωσης είναι διαφορετικός σε σύγκριση με τις άλλες παρτίδες, εφόσον το προϊόν της WAW χαρτογραφεί κυρίως τη συχνότητα εμφάνισης υγρασίας και νερού σε 7 έτη (με 4 εποχικές παρατηρήσεις το χρόνο). Σύμφωνα με τις άλλες παρτίδες η ενημέρωση για το προϊόν νερού και υγρασίας του έτους αναφοράς 2018 μετακινείται σε χωρική ανάλυση 10 m x 10 m για το προϊόν WAW.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 183-413243 Διορθωτικό 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/07/2018 00:00