Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10460 - Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για ...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 10460.
AO 10460 - Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για τους δικτυακούς τόπους της Υπηρεσίας Εκδόσεων που...
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για τους δικτυακούς τόπους της Υπηρεσίας Εκδόσεων που χρησιμοποιούν τα εξής: Liferay και SparQL, IDOL και Webtrends.Τμήμα 1: Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης δικτυακών τόπων που βασίζονται στα Liferay και SparQL, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρμογών.Τμήμα 2: Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για το κοινό επίπεδο ευρετηρίου και αναζήτησης της Υπηρεσίας Εκδόσεων, το οποίο βασίζεται επί του παρόντος στο IDOL.Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για το Webtrends ως εργαλείο ανάλυσης διαδικτυακών τόπων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
05/03/2014 00:00
23/04/2014 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/04/2014 23:59
07/05/2014 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Τμήμα 1: υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης δικτυακών τόπων που βασίζονται στα Liferay και SparQL,... Τμήμα 1: υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης δικτυακών τόπων που βασίζονται στα Liferay και SparQL, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρμογών.
Παρτίδα 2 Τμήμα 2: υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για το κοινό επίπεδο ευρετηρίου και αναζήτησης της Υπηρεσίας... Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για το κοινό επίπεδο ευρετηρίου και αναζήτησης της Υπηρεσίας Εκδόσεων (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου συμβατότητας μεταξύ των Liferay και IDOL).
Παρτίδα 3 Τμήμα 3: υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για το Webtrends ως εργαλείο ανάλυσης διαδικτυακών τόπων Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης, εξέλιξης και υποστήριξης για το Webtrends ως εργαλείο ανάλυσης διαδικτυακών τόπων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 045-074380 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/03/2014 00:00