Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ένα νέο εργαλείο έμμεσων φόρων για το EUROMOD
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/B.2/0021/OC
Ένα νέο εργαλείο έμμεσων φόρων για το EUROMOD
Η εν λόγω σύμβαση έχει στόχο την προσαρμογή του Euromod στη χρήση των νεο-δημοσιευμένων μικροδεδομένων της έρευνας προϋπολογισμού των νοικοκυριών από τη Eurostat. Για μια τέτοια επέκταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία σε όλες τις χώρες, ειδικά αναφορικά με την αντιστοίχιση δεδομένων για να γίνουν τα δεδομένα κατανάλωσης συμβατά με το EU-SILC και επίσης αναφορικά με την κωδικοποίηση φόρων στο Euromod. Αναμένεται ότι ο ανάδοχος θα παράσχει μια επέκταση του Euromod για τουλάχιστον 15 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και οι 4 μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/07/2018 00:00
10/09/2018 23:59
11/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 136-310082
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/07/2018 00:00