Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες διαμόρφωσης, ανακαίνισης και επισκευής των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Ελεγκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 641
Εργασίες διαμόρφωσης, ανακαίνισης και επισκευής των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, εφεξής καλούμενο «το Συνέδριο», προτίθεται να επιλέξει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος καλείται στο εξής "ο Ανάδοχος", για να πραγματοποιήσει εργασίες διαμόρφωσης, ανακαίνισης και επισκευής στους τομείς φραξίματος, κάλυψης και φινιρισμάτων των κτιρίων της.Θα συνταχθεί μία σύμβαση-πλαίσιο για την πραγματοποίηση δύο μορφών εργασιών:— εργασίες συντήρησης και επισκευής που πρέπει να πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Συνεδρίου: εργασίες συντήρησης, εργασίες ανακαίνισης για τη διατήρηση του επιπέδου ποιότητας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διάφορες επισκευές περσίδων, πορτών και παραθύρων, επαναλαμβανόμενες προμήθειες ανταλλακτικών για επισκευές κ.λπ.,— σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης που είναι πιο σύνθετες εργασίες σε πιο ευρείες ζώνες που απαιτούν την παρέμβαση πολλών και διαφόρων εταιρειών.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/08/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 149-340234 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/08/2018