Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονα προ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
693/PP/2018/FC
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονα προς την ευρωπαϊκή πολιτική και τα ευρωπαϊκά...
Οι τομείς για τους οποίους εκτελούνται τα καθήκοντα στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου είναι οι εξής:Α. Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ και πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται, αλλά περιορίζονται σε, ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (Galileo και EGNOS), πρόγραμμα Copernicus, σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), πρωτοβουλία GOVSATCOM και πρόγραμμα για τις υποδομές ζωτικής σημασίας (CIP).Β. Διεθνείς σχέσεις για θέματα που αφορούν το διάστημα.Γ. Διαστημική έρευνα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
73220000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/06/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/08/2019 16:00
27/08/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υποστήριξη της διαχείρισης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή διαστημική... Καθήκον 1: Υποστήριξη της διαχείρισης της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, της διαστημικής έρευνας και των διαστημικών προγραμμάτων.Καθήκον 2: Υποστήριξη της εφαρμογής και της παρακολούθησης της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, της διαστημικής έρευνας και των διαστημικών προγραμμάτων.Καθήκον 3: Υποστήριξη της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική και τα προγράμματα.
Παρτίδα 2 Υποστήριξη των στρατηγικών, οικονομικών και προσανατολισμένων στην αγορά πτυχών των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων,... Υποστήριξη των στρατηγικών, οικονομικών και προσανατολισμένων πτυχών του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος.Α. Καθορισμός πολιτικής και στρατηγικής,Β. Ευαισθητοποίηση,Γ. Νομική υποστήριξη.
Παρτίδα 3 Διεθνής Στρατηγική Υποστήριξη της διεθνούς στρατηγικής του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ:Κατά τη διαχείριση του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια διεθνή στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει την καθιέρωση κοινών θέσεων στα διεθνή όργανα ή οργανισμούς τυποποίησης, ώστε να προβούν στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και διαστημικής τεχνολογίας από κοινού με τρίτες χώρες, και στην ενίσχυση του περιβάλλοντος της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 114-278797 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/06/2019 00:00