Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και παροχή συναφών υπηρεσιών γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/12/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2013/066/596.
Προμήθεια εξοπλισμού οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και παροχή συναφών υπηρεσιών για τις κατοικίες του JRC στην Ίσπρα (Ιταλία).
Προμήθεια, περιλαμβανομένης ή μη της εγκατάστασης, μεγάλων λευκών ηλεκτρικών συσκευών —για την ανανέωση του παλιού εξοπλισμού ή/και προμήθεια πρώτου εξοπλισμού— στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκονται στην Ίσπρα (Ιταλία) — Κατοικίες του JRC.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
13/12/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/02/2014 16:00
11/03/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 091-158300
Διορθωτικό
13/05/2014 00:00
2014/S 014-019845
Διορθωτικό
21/01/2014 00:00
2013/S 242-420350
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/12/2013 00:00