Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναγνώριση, αξιολόγηση, κοινή χρήση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την ανθρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/SER/2018/0019
Αναγνώριση, αξιολόγηση, κοινή χρήση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την ανθρώπινη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων...
Στόχος του σχεδίου αυτού είναι να προωθηθεί η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για την ανθρώπινη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ζώων, με θανατηφόρα ή μη θανατηφόρα μέτρα, χωρίς να διακυβεύονται οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Το σχέδιο θα αφορά ιδιαίτερα τα είδη ζώων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που ενδιαφέρουν την Ένωση [Εκτελεστικοί Κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1141 και 2017/1263].Θα προσδιορίζει τα υφιστάμενα αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης για τα χωροκατακτητικά ξένα ζώα με σκοπό την εξάλειψη, τον έλεγχο και/ή τη συγκράτηση των πληθυσμών τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα, στις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων και, κατά περίπτωση, στην ανθρώπινη υγεία ή στην οικονομία. Τα μέτρα θα αξιολογούνται ως προς τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, το πόσο ανθρώπινα θεωρούνται και άλλες πιθανές παρενέργειες. Το σχέδιο θα στοχεύει επίσης στη διάδοση των μέτρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/07/2018 00:00
30/08/2018 16:30
31/08/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 140-319297 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/07/2018 00:00