Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Les soumissionnaires doivent prêter attention à la publication, le 7/11/2018, d'un bordereau des prix corrigé. C'est ce bordereau de prix corrigé qui devra être utilisé lors de la soumission des offres.
Τίτλος:
Περιοδικοί κανονιστικοί έλεγχοι βάσει αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών αδε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A20-2018-M021
Περιοδικοί κανονιστικοί έλεγχοι βάσει αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών αδειών - Λουξεμβούργο
Στόχος της σύμβασης είναι η εκτέλεση περιοδικών κανονιστικών ελέγχων από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό βάσει αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών αδειών για τις εγκαταστάσεις ή τους χώρους που βρίσκονται στα κτίρια που χρησιμοποιεί, δηλαδή το κτίριο Konrad Adenauer (KAD, ανατολικό KAD, δυτικό KAD), το κτίριο Robert Schuman (SCH) καθώς και τον αποθηκευτικό χώρο του κτιρίου Senningerberg (SEN), ή που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο. Έχουν προβλεφθεί αναθέσεις με απόδοση λογαριασμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
06/10/2018 00:00
12/11/2018 23:59
20/11/2018 00:00
03/12/2018 23:59
07/12/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 193-435449 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/10/2018 00:00