Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαρθρωμένος διάλογος στον τομέα του πολιτισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/26/2018
Διαρθρωμένος διάλογος στον τομέα του πολιτισμού
H Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό, COM(2018)287, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 22.5.2018, προτείνει ένα νέο γενικό πλαίσιο για τη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού με βάση την Ευρωπαϊκή Ατζέντα του 2007. Στο πλαίσιο της Νέας Ατζέντας, η Επιτροπή «προτείνει να διευρυνθεί ο τρέχων διαρθρωμένος διάλογος, προχωρώντας πέρα από θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας στο διαδίκτυο και κάνοντας άνοιγμα σε σχετικούς οργανισμούς εκτός των τομέων πολιτισμού και δημιουργίας ξεχωριστά κατά περίπτωση. Θα προτείνει επίσης έναν πιο ενεργό ρόλο για την κοινωνία των πολιτών κατά την προετοιμασία των ανά διετία συγκαλούµενων Ευρωπαϊκών Φόρουμ για τον Πολιτισμό». Οι στόχοι είναι να ενισχυθεί η ικανότητα υπεράσπισης του πολιτιστικού τομέα στη συζήτηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. να επιτραπεί η τακτική ανταλλαγή απόψεων και ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων μερών της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα του πολιτισμού, να υπάρξει συμβολή και ενημέρωση για τις εξελίξεις των πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/07/2018 00:00
19/09/2018 13:00
20/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 138-314145
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2018 00:00