Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο προμήθειας εξοπλισμού φασματοσκοπίας ακτίνων γ
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/E1/2018-13-11
Σύμβαση-πλαίσιο προμήθειας εξοπλισμού φασματοσκοπίας ακτίνων γ
Το αντικείμενο της σύμβασης πλαίσιο είναι η προμήθεια εξοπλισμού φασματοσκοπίας ακτίνων γ
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/08/2018 00:00
18/10/2018 16:00
19/10/2018 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Συμπαγή φασματόμετρα ακτίνων γ με κρυστάλλους ανίχνευσης CdZnTe υψηλής ποιότητας διαφόρων μεγεθών Ο προενισχυτής φορτίου, ο κύριος ενισχυτής, ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος και τα τροφοδοτικά ισχύος υψηλής και χαμηλής τάσης πρέπει να ενσωματώνονται σε ένα περίβλημα μαζί με το κρυστάλλωμα ανίχνευσης. Το φασματόμετρο τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή με τον οποίο θα επικοινωνεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό για ελεγκτές GBS MCA166/MCA527 WinSPEC που βασίζεται στα Windows.
Παρτίδα 2 Φασματομετρικοί αισθητήρες ανίχνευσης με οιονεί ημισφαιρικούς ανιχνευτές υψηλής απόδοσης μεγάλου όγκου CdZnTe διαφόρων μεγεθών. Οι αισθητήρες ανίχνευσης θα αποτελούνται από τον ανιχνευτή CdZnTe και έναν προενισχυτή φορτίου που είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του ίδιου περιβλήματος. Το καλώδιο του αισθητήρα ανίχνευσης πρέπει να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία και να έχει μήκος μέχρι 20μ.Το καλώδιο που συνδέει το καλώδιο του φασματόμετρου με τη συσκευή ελέγχου πρέπει να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία και να έχει μήκος μέχρι 30μ.
Παρτίδα 3 Φασματομετρικοί αισθητήρες ανίχνευσης με οιονεί ημισφαιρικούς ανιχνευτές υψηλής απόδοσης μεγάλου όγκου CdZnTe διαφόρων μεγεθών Οι αισθητήρες ανίχνευσης θα αποτελούνται από τον ανιχνευτή CdZnTe και έναν προενισχυτή φορτίου που είναι τοποθετημένος μέσα σε ένα πολύ συμπαγές περίβλημα σε σχήμα μολυβιού. Το καλώδιο του αισθητήρα ανίχνευσης πρέπει να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία και να έχει μήκος μέχρι 20μ.
Παρτίδα 4 Οιονεί ημισφαιρικούς ανιχνευτές υψηλής απόδοσης μεγάλου όγκου CdZnTe διαφόρων μεγεθών. Οιονεί ημισφαιρικούς ανιχνευτές υψηλής απόδοσης μεγάλου όγκου CdZnTe διαφόρων μεγεθών.
Παρτίδα 5 Συμπαγείς προενισχυτές φορτίου χαμηλού θορύβου για φασματοσκοπία ακτίνων γ με ανιχνευτές ημιαγωγών που λειτουργούν σε... Το ηλεκτρονικό κύκλωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λειτουργία φιλτραρίσματος πόλωσης και τη λειτουργία προστασίας κυκλώματος εισόδου.Το καλώδιο του προενισχυτή θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία και να έχει μήκος μέχρι 20μ.Το καλώδιο που συνδέει το καλώδιο του προενισχυτή με τη συσκευή ελέγχου πρέπει να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία και να έχει μήκος μέχρι 30μ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 188-423864 Διορθωτικό 29/09/2018 00:00
2018/S 175-396033 Διορθωτικό 12/09/2018 00:00
2018/S 161-367660 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/08/2018 00:00