Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COJ-PROC-18/006
Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δικαστήριο αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετακόμισης για τις διάφορες διοικητικές μονάδες του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της αποδέσμευσης των χώρων του κτιρίου T/T bis και της δέσμευσης του νέου κτιρίου Tour C, που είναι σήμερα υπό κατασκευή, του κτιριακού του συγκροτήματος.Η αποστολή έχει πέντε συνιστώσες:— συντονισμός και προπαρασκευαστικές εργασίες για τις μετακομίσεις,— παροχή διαφόρων ειδών εξοπλισμού (φορτηγά, ανελκυστήρες, καρότσια, κιβώτια κ.λπ.),— παροχή υπηρεσιών πραγματικής μετακόμισης,— συντονισμός των αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων των τηλεφώνων, των υπολογιστών και των εκτυπωτών,— συντονισμός των υπηρεσιών καθαρισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/09/2018 00:00
01/11/2018 23:59
07/11/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 193-435444 Διορθωτικό 06/10/2018 00:00
2018/S 171-387877 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/09/2018 00:00