Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση της πραγματικής διαθεσιμότητας της γης στην ΕΕ, τάσεις όσον αφορά τις με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
N° ENER/C2/2018-440
Ανάλυση της πραγματικής διαθεσιμότητας της γης στην ΕΕ, τάσεις όσον αφορά τις μεταβολές (εγκαταλελειμμένη γη, γη με χαμηλή...
Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:— να παράσχει τα πιο πρόσφατα στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην ΕΕ σήμερα, — να παράσχει τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμήρια όσον αφορά την εγκατάλειψη της γεωργικής γης στην ΕΕ,— να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπεται η γεωργική γη,— να υποστηρίξει την Επιτροπή όσον αφορά την πρόταση πολιτικών που μπορούν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και,— να υποστηρίξει την Επιτροπή όσον αφορά την πρόταση πολιτικών που αποσκοπούν στην επανάκτηση των εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων και την χρήση τους σε ενεργή παραγωγή φυτικών προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 157-359392
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/08/2018 00:00