Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου (Trade SIA) προς υποστήρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/02/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
TRADE2014/C1/C06.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου (Trade SIA) προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική συμφωνία...
Στόχος της αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα (SIA) είναι η αξιολόγηση των πιθανών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόμενης απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας προκειμένου να συμβάλει στη βελτιστοποίηση των αποφάσεων και των επιλογών που πραγματοποιούνται για την πολιτική.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/02/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/03/2014 16:00
15/04/2014 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 030-047493 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/02/2014 00:00