Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύνδεση των εργαλείων σχεδιασμού που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.1/ETU/2018/0020
Σύνδεση των εργαλείων σχεδιασμού που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ με μηχανισμούς...
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύοντας σε ποιο βαθμό τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα ισχύοντα εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται στις γεωργικές, δασικές και / Natura 2000 αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηριχθούν από τα διάφορα μέσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.Η μελέτη θα εξετάσει τρία εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού (παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σημείο 11.2.4 για περιεκτική περιγραφή).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 144-328435 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/07/2018 00:00