Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βάση δεδομένων για τα μέσα ενημέρωσης και υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-COD-18-T21
Βάση δεδομένων για τα μέσα ενημέρωσης και υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης
Ο ENISA καλεί σε διαγωνισμό για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ως εργαλείο για την αύξηση του αντίκτυπου και της αποδοχής, τη διαχείριση της φήμης, την σηματοποίηση και την επικοινωνιακή αξία του Οργανισμού. Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού διαρθρώνεται κατά τρόπο που να απαιτεί δύο τύπους υπηρεσιών:— τακτική βάση δεδομένων για τα μέσα ενημέρωσης και υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης,— ad hoc υπηρεσίες.Η παροχή των τακτικών υπηρεσιών που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης θα είναι διατεταγμένη σε 2 τομείς δραστηριότητας:— Δραστηριότητα 1: βάση δεδομένων μέσων ενημέρωσης,— Δραστηριότητα 2: παρακολούθηση τύπου/μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσία κατάρτισης εκθέσεων αντίκτυπου όσον αφορά στα μέσα ενημέρωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.enisa.europa.eu
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/08/2018 00:00
07/09/2018 23:59
11/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 147-335575
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/08/2018 00:00