Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επικαιροποίηση Κανονισμού 1418/2007 περί Μεταφορών Αποβλήτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRADE2018/D1/D06
Επικαιροποίηση Κανονισμού 1418/2007 περί Μεταφορών Αποβλήτων
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η συλλογή πληροφοριών των νομικών απαιτήσεων ή περιορισμών (αν υπάρχουν) σχετικά με την εισαγωγή μη-επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. απόβλητα που δεν υπόκεινται στη Σύμβαση της Βασιλείας) σε όλες τις χώρες και δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ και ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων κάθε συγκεκριμένων απαιτήσεων σχετικά με απόβλητα που προορίζονται για ανάκτηση ή απόρριψη. Επιπλέον, η σύμβαση θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των αρχών και των βιομηχανικών φορέων για την καλύτερη προώθηση του διεθνούς εμπορίου των δευτερογενών πρώτων υλών (π.χ. απόβλητα διαλογής) και της παράλληλης διασφάλισης ότι αυτό το εμπόριο δεν θα οδηγήσει σε περιβαλλοντική ζημιά.Η μελέτη θα παράγει επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις (αν υπάρχουν) της εισαγωγής μη-επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες και δικαιοδοσίες εκτός ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων κάθε απαιτήσεων που διαφοροποιούν την εισαγωγή για ανάκτηση ή για απόρριψη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/08/2018 00:00
19/10/2018 16:00
23/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 153-350140 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/08/2018 00:00