Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Μεταφορών στην Ελλάδα και την Ιταλία για την EASO
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2018/675
Παροχή Υπηρεσιών Μεταφορών στην Ελλάδα και την Ιταλία για την EASO
Παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε τοποθεσίες στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπου η EASO εκπληρώνει τα καθήκοντά της σε συνεργασία με τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής (σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, κόμβους και χώρους όπου έχει γραφεία και/ή λειτουργεί.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/08/2018 00:00
28/09/2018 23:59
05/10/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών ειδικών δρομολογίων και μεταφορών με λεωφορείο στην Ελλάδα
Παροχή υπηρεσιών μεταφορών με λεωφορείο και υπηρεσιών ειδικών δρομολογίων χρησιμοποιώντας βαν και/ή μίνι λεωφορεία με οδηγό.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών ειδικών δρομολογίων και μεταφορών με λεωφορείο στην Ιταλία
Παροχή υπηρεσιών μεταφορών με λεωφορείο και υπηρεσιών ειδικών δρομολογίων χρησιμοποιώντας βαν και/ή μίνι λεωφορεία με οδηγό.
Παρτίδα 3
Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα
Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων για χρήση και μεταφορά μελών του προσωπικού της EASO και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς στην ελληνική επικράτεια.
Παρτίδα 4
Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ιταλία
Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων για χρήση και μεταφορά μελών του προσωπικού της EASO και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς στην ιταλική επικράτεια.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 154-352305
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2018 00:00