Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες συντήρησης χώρων για τις τεχνικές εγκαταστάσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2018/R.6/0077/OC
Υπηρεσίες συντήρησης χώρων για τις τεχνικές εγκαταστάσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στο Geel
Σύμβαση συντήρησης για τις τεχνικές εγκαταστάσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Geel (Βέλγιο).Αυτές οι τεχνικές εγκαταστάσεις που τυγχάνουν διαχείρισης απαιτούν υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης.Αυτές μπορούν να υποδιαιρεθούν στους ακόλουθους τομείς:— Τμήμα 1: θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός (HVAC), συμπεριλαμβανομένων των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων υγιεινής και αποχέτευσης,— Τμήμα 2: ηλεκτρισμός, φωτισμός, φωτισμός έκτακτης ανάγκης, γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, αλεξικέραυνο, γείωση,— Τμήμα 3: στοιχεία του κτιρίου (πρόσβαση, θύρες, παράθυρα, κλειδαριές, εξωτερικοί τοίχοι, εξωτερικές κατασκευές από ξύλο, επενδύσεις τοίχων, δάπεδα, οροφές, στέγες και χώρος στάθμευσης).Παράλληλα με τα εν λόγω καθήκοντα συντήρησης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση μικρής κλίμακας προσαρμογών σε υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις κατά την παροχή υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/08/2018 00:00
18/09/2018 23:59
20/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 147-335605
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/08/2018 00:00