Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα των εκπαιδευτικών
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/020
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα των εκπαιδευτικών
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία, τη δοκιμή, την παράδοση και τη διάδοση εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, που θα χρησιμεύσει για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των παιδαγωγικών εργαλείων των εκπαιδευτικών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι η προώθηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, η υποστήριξη της εισαγωγής της εκπαίδευσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας πέραν του παραδοσιακού τομέα των σχολών επιχειρήσεων και των οικονομικών σχολών.Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα παραδοθούν στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ανάδοχος θα εστιάσει τις δραστηριότητες τόσο στη μεθοδολογία όσο και στο περιεχόμενο ενός προγράμματος κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα.Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 212-483698
Διορθωτικό
03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/08/2018 00:00