Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης σε επιπρόσθετες περιφερειακές/τοπικές πλατφόρμες σχετικά με τη σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.3/SER/2018/0021
Παροχή στήριξης σε επιπρόσθετες περιφερειακές/τοπικές πλατφόρμες σχετικά με τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την παροχή υπηρεσιών με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και τη μείωση των αντιπαραθέσεων σχετικά με τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων ζώων. Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ή θα βοηθήσει στη δημιουργία 3 τουλάχιστον περιφερειακών ή τοπικών πλατφορμών ενδιαφερόμενων φορέων και θα διασφαλίσει τη λειτουργία τους (συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης, της γραμματείας, της διαμεσολάβησης/διευκόλυνσης, των τόπων συνάντησης, της τροφοδοσίας, της επικοινωνιακής στρατηγικής, κ.λπ.), χρησιμοποιώντας τις σχετικές τεχνικές επίλυσης διαφορών. Πρέπει να διοργανωθούν τουλάχιστον 15 συνεδριάσεις/εργαστήρια για κάθε συσταθείσα πλατφόρμα (τουλάχιστον 3 πλατφόρμες). Σε όλους τους τομείς για τους οποίους δημιουργήθηκαν τοπικές/περιφερειακές πλατφόρμες, ο ανάδοχος θα διασφαλίσει την εφαρμογή τουλάχιστον 2 έως 3 σχετικών δράσεων που κατονομάζονται στο έγγραφο «Βασικές δράσεις για πληθυσμούς μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη» (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/08/2018
11/09/2018 16:30
12/09/2018
17/09/2018 16:00
01/10/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 149-340238 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/08/2018