Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή μελέτης με τίτλο "Διαμόρφωση τοπίου τεχνολογίας γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.CAT.OP.137
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή μελέτης με τίτλο "Διαμόρφωση τοπίου τεχνολογίας για την Άμυνα στον Κυβερνοχώρο"
Σκοπός της μελέτης είναι να παράσχει μια εις βάθος ανάλυση που αφορούν στην άμυνα στον κυβερνοχώρο οι οποίες υπόκεινται σε ερευνητικές δραστηριότητες και να συμπληρώσει τα ευρήματα του Στρατηγικού Ερευνητικού Θεματολογίου για τον Κυβερνοχώρο, παρέχοντας λεπτομέρειες στο επίπεδο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του έργου, όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη μελέτη σχεδίων συνεργασίας στο πλαίσιο του EOA ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα, όπου o EOA μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
04/10/2018 17:00
05/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 157-359377 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/08/2018 00:00