Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/B.5/0023/OC
Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ (3 παρτίδες) Παρτίδα 1: Κλωστοϋφαντουργικά...
Η σύμβαση αποσκοπεί να παράσχει στην Επιτροπή υπηρεσίες που υποστηρίζουν την αναθεώρηση των κριτηρίων του οικολογικού σήματος της ΕΕ και των πράσινων δημόσιων συμβάσεων και των συναφών υπηρεσιών για: α) Παρτίδα 1: Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, β) Παρτίδα 2: Καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση, και γ) Παρτίδα 3: Υπολογιστές. Ως αποτέλεσμα των εργασιών που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, το JRC Σεβίλλης θα λάβει τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη/αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και τα κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για τις αντίστοιχες ομάδες προϊόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/08/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
18/09/2018 23:59
19/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Κριτήρια οικολογικού σήματος υφαντουργικά προϊόντα Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Παρτίδα 2 Κριτήρια οικολογικού σήματος για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
Παρτίδα 3 Κριτήρια οικολογικού σήματος για υπολογιστές Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υπολογιστές.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 148-337755 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/08/2018 00:00