Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό έργο για ελέγχους ουσιώδους χαρακτήρα των προτύπων βασικών διπλωμάτων ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
Πιλοτικό έργο για ελέγχους ουσιώδους χαρακτήρα των προτύπων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να εκτιμηθεί η σκοπιμότητα ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο ουσιώδους χαρακτήρα για τα πρότυπα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την τεχνική σκοπιμότητα,το πόσο καλύτερη θα μπορούσε να είναι πιθανώς ο έλεγχος και η θεσμική σκοπιμότητα, ποια θεσμικά όργανα θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύστημα καλύτερου ελέγχου.Μεταξύ άλλων στοιχείων, η ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο συγκεκριμένων δοκιμών πρότυπων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με τους εξής στόχους:(I) προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την εκτέλεση ελέγχων ουσίας,(II) αναζήτηση του καλύτερου οικονομικά αποδοτικού τρόπου,(III) μελέτη πολιτικών και νομικών συνεπειών ενός μηχανισμού ελέγχου για τα πρότυπα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και(IV) προσδιορισμός των πιθανών οφελών και των κινήτρων για τους παίκτες να περάσουν από έναν τέτοιο έλεγχο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/08/2018 00:00
05/10/2018 23:59
08/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 158-360980
Διορθωτικό
18/08/2018 00:00
2018/S 155-354602
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/08/2018 00:00