Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια υπηρεσιών συντονισμού ασφαλείας για εργοτάξια και εγκαταστάσεις στο χώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/R.I.5/0071/OC
Προμήθεια υπηρεσιών συντονισμού ασφαλείας για εργοτάξια και εγκαταστάσεις στο χώρο του JRC στην Ίσπρα
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στη διατήρηση και στην εφαρμογή των υψηλών προτύπων υγείας και ασφαλείας της Επιτροπής, σύμφωνα με τον νόμο της 1ης Αυγούστου 1960, αριθ. 906 για τη δημιουργία του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC-Ispra) και το νομοθετικό διάταγμα 81/2008 σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την προμήθεια υπηρεσιών συντονισμού ασφαλείας για εργοτάξια και εγκαταστάσεις στο χώρο του JRC στην Ίσπρα, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού (CSP) όσο και στο στάδιο της εφαρμογής (CSE).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/11/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
13/12/2018 15:00
14/12/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 214-489578 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/11/2018 00:00