Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με επανέναρξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TAXUD/2018/AO-01
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με επανέναρξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έρευνας, αξιολόγησης και υπηρεσιών συναφών με...
Οι αιτούμενες υπηρεσίες θα αποτελούνται συνήθως από συγκεκριμένες μελέτες που αποσκοπούν να συμβάλουν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης ή αξιολόγησης αντικτύπου της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των "ελέγχων φυσικής κατάστασης". Οι μελέτες που υποστηρίζουν έργα αξιολόγησης μπορούν να περιλαμβάνουν φάσεις υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της να καταρτίζει εκθέσεις εφαρμογής ή παρακολούθησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Σημεία αναφοράς
08/08/2018 00:00
27/09/2018 15:00
28/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 151-346199 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/08/2018 00:00