Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Modalités d'attribution du marché et date limite de de soumission des offres modifiées.
Τίτλος:
Ενοικίαση και συντήρηση των διακοσμητικών φυτών
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIL.06-PO-2013-087
Ενοικίαση και συντήρηση των διακοσμητικών φυτών
Παροχές υπηρεσιών σχετικές με τη ενοικίαση και συντήρηση διακοσμητικών φυτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/01/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/03/2014 16:00
10/03/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 028-043931
Διορθωτικό
08/02/2014 00:00
2014/S 014-019849
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/01/2014 00:00