Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή, διαλογή, γραμματοσήμανση, μεταφορά και π...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/R.I.3/0080/OC
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή, διαλογή, γραμματοσήμανση, μεταφορά και παράδοση αλληλογραφίας από το Κοινό Κέντρο...
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή, διαλογή, γραμματοσήμανση, μεταφορά και παράδοση αλληλογραφίας από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Εγκατάσταση της Ίσπρα (VA), Ιταλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/11/2018 00:00
16/01/2019 16:00
17/01/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 226-516074
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/11/2018 00:00