Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού τηλεχειρισμού για Κυψέλες Ραδιενέργειας στο JRC της Καρλσρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2018/G.III.8/0091/OC
Προμήθεια εξοπλισμού τηλεχειρισμού για Κυψέλες Ραδιενέργειας στο JRC της Καρλσρούης
Το JRC της Καρλσρούης σχεδιάζει μια σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια ρομπότ με κύριους και αναπαραγωγικούς βραχίονες, προστατευτικού εξοπλισμού για ρομπότ με κύριους και αναπαραγωγικούς βραχίονες με εξαρτήματα και επίσης εξοπλισμό ταχείας μεταφοράς για Κυψέλες Ραδιενέργειας.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/09/2018 00:00
23/10/2018 23:59
26/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 195-440530
Διορθωτικό
10/10/2018 00:00
2018/S 188-423863
Διορθωτικό
29/09/2018 00:00
2018/S 177-400278
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/09/2018 00:00