Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εγκατάσταση νέου μαγειρείου στο «Foyer européen», Λουξεμβούργο
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/02/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/03/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIL06-PO-2014-007.
Εγκατάσταση νέου μαγειρείου στο «Foyer européen», Λουξεμβούργο
Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου μαγειρείου στο «Foyer européen», στη διεύθυνση: 10-12, rue Heine, 1720 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/02/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/03/2014 23:59
Άνευ αντικειμένου
21/03/2014 16:00
27/03/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 049-080660 Διορθωτικό 11/03/2014 00:00
2014/S 025-038778 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/02/2014 00:00