Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια μικροσκοπίου απεικόνισης υπέρυθρης φασματοσκοπίας μετασχηματισμού Four...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/F.2/0029/OC
Προμήθεια μικροσκοπίου απεικόνισης υπέρυθρης φασματοσκοπίας μετασχηματισμού Fourier (FTIR)
Τα μικρονανοπλαστικά είναι σωματίδια πλαστικού μεγέθους μικρότερου των 5χιλιοστών που προέρχονται από τα κατασκευασμένα πρωτογενή σωματίδια (π.χ. μελάνια εκτύπωσης, καλλυντικά κ.λπ.) ή δευτερογενή σωματίδια που παράγονται με μηχανική ή χημική αποδόμηση μεγαλύτερων πλαστικών εξαρτημάτων. Μια βασική τεχνολογία για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση μεμονωμένων μικροπλαστικών σωματιδίων είναι ο συνδυασμός του οπτικού μικροσκοπίου με την ανάλυση χημικής απεικόνισης με υπέρυθρη φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier (micro-FTIR) και κρίνεται απαραίτητο να προχωρήσει η αγορά ενός τέτοιου μέσου για την ανάπτυξη αυτού του νέου ερευνητικού χώρου.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/09/2018 00:00
16/10/2018 16:00
17/10/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 179-404496 Διορθωτικό 18/09/2018 00:00
2018/S 170-386093 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/09/2018 00:00