Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποδοτικής, χαμηλής περιεκτικότητα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2018-459
Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποδοτικής, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα θέρμανσης και ψύξης σε πόλεις
Στόχος αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν νέα, αποτελεσματικά συστήματα DHC ή να επεκτείνουν, να ανανεώσουν τα υπάρχοντα σε υψηλότερα πρότυπα, επιτρέποντας μεγαλύτερη απορρόφηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάκτηση υπερβολικής θερμότητας ή ψύξης, βελτιώνοντας τη συνολική αποδοτικότητα των συστημάτων. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η αξιοποίηση λύσεων DHC στην αγορά χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν ήδη αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμα.Η προηγμένη υλοποίηση των σχεδίων για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ειδικά εκείνων που έχουν ιδιαίτερη έμφαση στα έξυπνα δίκτυα θερμικής ενέργειας, και η πολιτική ορθής επαναχρησιμοποίησης δημιούργησαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον τομέα DHC σε πολλές πόλεις. Προκειμένου να δημιουργηθεί πραγματικός αντίκτυπος στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη του τομέα DHC, οι τοπικές διοικήσεις πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένες σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο τομέας DHC και υπάρχει αυξημένη ανάγκη υποστήριξης εργαλείων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον προσανατολισμό και τη στήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε επίπεδο πόλεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
24/09/2018 10:00
26/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 157-359390
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/08/2018 00:00