Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αντικατάσταση χημικών ουσιών πιθανού κινδύνου (Φάση ΙΙ)
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/025
Αντικατάσταση χημικών ουσιών πιθανού κινδύνου (Φάση ΙΙ)
Πρόκειται για μια πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 1 σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της αντικατάστασης χημικών ουσιών πιθανού κινδύνου. Ο ανάδοχος θα κληθεί να διευκολύνει και να διαδώσει λύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως βιοοικονομία, ανακύκλωση και βιοκτόνα προϊόντα, με στόχο την επιτάχυνση της υποκατάστασης ορισμένων χημικών ουσιών με εναλλακτικές λύσεις και τη μείωση του κόστους έρευνας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με εναλλακτικές λύσεις για επιλεγμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το έργο χωρίζεται σε 3 καθήκοντα, τα οποία θα διεξαχθούν όπως περιγράφεται στο τμήμα 1.4.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 157-359375 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/08/2018 00:00