Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσία τεχνικής παρακολούθησης κτιρίων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2018/029/765
Υπηρεσία τεχνικής παρακολούθησης κτιρίων
Υπηρεσία τεχνικής παρακολούθησης των κτιρίων στα οποία στεγάζεται και/ή τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρωτεύουσα των Βρυξελλών και στα περίχωρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/08/2018 00:00
02/10/2018 15:00
03/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 155-354601 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/08/2018 00:00