Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The extended deadline is 11/01/2019, local time 16:00
Τίτλος:
Φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/C.4/0033/OC
Φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων
Το JRC συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας περί πραγματικών εκπομπών οδήγησης και ένα από τα καθήκοντα είναι η αξιολόγηση της αβεβαιότητας των οδικών μετρήσεων εκπομπών λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά μοντέλα φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών που διατίθενται στην αγορά. Για αυτόν τον λόγο το JRC χρειάζεται να προμηθευτεί διαφορετικά φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS - portable emission monitoring systems) από διαφορετικούς κατασκευαστές προκειμένου να αξιολογήσει τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητά τους.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/10/2018 00:00
11/01/2019 16:00
14/01/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μοντέλο PEMS I
Προμήθεια φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων (μοντέλο I) συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης.
Παρτίδα 2
Μοντέλο PEMS II
Προμήθεια φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων (μοντέλο II) συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης.
Παρτίδα 3
Μοντέλο PEMS III
Προμήθεια φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων (μοντέλο III) συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης.
Παρτίδα 4
Μοντέλο PEMS IV
Προμήθεια φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων (μοντέλο IV) συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης.
Παρτίδα 5
Μοντέλο PEMS V
Προμήθεια φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών για οδικές δοκιμές εκπομπών οχημάτων (μοντέλο V) συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 222-507160
Διορθωτικό
17/11/2018 00:00
2018/S 218-497906
Διορθωτικό
13/11/2018 00:00
2018/S 208-473936
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/10/2018 00:00