Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προσωρινό προσωπικό - EUTM-Mali
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
N° 18-1-EUTM MALI-MFHQ
Προσωρινό προσωπικό - EUTM-Mali
Η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM-Mali) αναζητεί γραφείο πρόσληψης προσωρινού προσωπικού για την EUTM-Mali στο Μπαμάκο, το Κουλικόρο και σε άλλα μέρη όπου μπορεί προσωρινά να αναπτυχθεί η αποστολή. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, οι εργαζόμενοι (περίπου 60) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: διερμηνείς, οδηγούς και έναν τοπικό αγοραστή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/08/2018 00:00
14/09/2018 11:00
21/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 158-360973
Διορθωτικό
18/08/2018 00:00
2018/S 155-354597
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/08/2018 00:00