Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της γεωργο-οικονομικής ανάλυσης και της διαμόρφωσης προτύπων σχετικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/D.4/0022/OC
Υποστήριξη της γεωργο-οικονομικής ανάλυσης και της διαμόρφωσης προτύπων σχετικά με τον αντίκτυπο γεωργικών πολιτικών και...
Η παρούσα σύμβαση-πλαίσιο θα παράσχει στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα στη μονάδα JRC.D.4 (με έδρα τη Σεβίλλη, Ισπανία), με αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη υψηλής ποιότητας στη χρήση και ανάπτυξη εργαλείων γεωργοοικονομικής μοντελοποίησης και για την ανάλυση και την αξιολόγηση των πολιτικών στην Αφρική, ιδίως των πολιτικών για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Οι τομείς και οι μορφές εργασίας που προβλέπει η σύμβαση-πλαίσιο περιγράφονται παρακάτω (τμήμα 3). Ωστόσο, ο ακριβής τύπος, ο χρόνος και ο όγκος των προς παροχή υπηρεσιών δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων λεπτομερώς. Η σύμβαση-πλαίσιο θα υλοποιηθεί με επιμέρους συμβάσεις. Οι αναθέσεις στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου θα καλύπτουν διάφορους τύπους ερευνητικών μελετών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την υποστήριξη πολιτικής όπως περιγράφεται στα τμήματα 3 και 5 κατωτέρω. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες θα έχουν περισσότερο μόνιμο ή κυκλικό χαρακτήρα, ενώ άλλες μπορεί να είναι εφάπαξ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
01/10/2018 23:59
02/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 157-359387 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/08/2018 00:00