Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, την απασχόληση και τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/B.5/0025/OC
Εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, την απασχόληση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση σε όλη την ΕΕ προσελκύουν την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 2 μελέτες από τη Μονάδα μας σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τις θέσεις εργασίας που ενσωματώνονται στις εξαγωγές της ΕΕ προς άλλες χώρες της ΕΕ (Ενιαία Αγορά) και τις εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες. Ως συμπλήρωμα σε αυτές τις μελέτες, υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας και των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την κατανάλωση και τις επενδύσεις των χωρών καθώς και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/08/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/09/2018 23:59
01/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 158-360976 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/08/2018 00:00