Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/DTS/2018/02
Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για 4 έτη με έναν μόνο ανάδοχο, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρέχει στην EFSA υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/08/2018 00:00
22/10/2018 14:30
23/10/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 183-413245
Διορθωτικό
22/09/2018 00:00
2018/S 157-359379
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/08/2018 00:00