Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολογήσεις ευρωπαϊκών ειδών (κόκκινοι κατάλογοι) για επικονιαστές και φαρμακευ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2011/0014
Αξιολογήσεις ευρωπαϊκών ειδών (κόκκινοι κατάλογοι) για επικονιαστές και φαρμακευτικά φυτά (είδη σχετικά με υπηρεσίες...
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή συνόλου ευρωπαϊκών κόκκινων καταλόγων σύμφωνα με τα κριτήρια IUCN σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών (27 κράτη μέλη). Οι κόκκινοι κατάλογοι καλύπτουν τον τομέα των φαρμακευτικών φυτών και των επικονιαστών τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/04/2011 00:00
06/06/2011 00:00
06/06/2011 16:00
20/06/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 80-130816
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/04/2011 00:00