Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια σταθμών εργασίας ανώτερης ποιότητας και κινητώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/A.1/0028/OC
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια σταθμών εργασίας ανώτερης ποιότητας και κινητών σταθμών εργασίας ανώτερης ποιότητας
Η αναθέτουσα αρχή προτίθεται κυρίως να προμηθευτεί σταθμούς εργασίας ανώτερης ποιότητας, κινητούς σταθμούς εργασίας ανώτερης ποιότητας και άλλα περιφερειακά και εξαρτήματα υπολογιστών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/09/2018 00:00
12/11/2018 16:00
13/11/2018 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 212-483712
Διορθωτικό
03/11/2018 00:00
2018/S 200-453484
Διορθωτικό
17/10/2018 00:00
2018/S 188-423865
Διορθωτικό
29/09/2018 00:00
2018/S 183-413252
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/09/2018 00:00